گزیده گویی های ناب - کورش بزرگ
سخنان فیلسوفانه از بزرگان

ادامه نوشتار
+تاریخ یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:29 نویسنده ی.ب |


این منم کوروش
پادشاه جهان
پادشاه پهناورترین سرزمین های آدمی
پسر ماندان و کمبوجیه
این منم پیشوای خرد و خوشی پاکی و پارسایی
من پیام آور بزرگ اهورایم
که جز آزادی آواز دیگری نیاموخته ام
بگذارید هرکسی به آیین خویش باشد
زنان را گرامی بدارید
فرودستان را گرامی دارید
بگذارید هرکس به زبان خود سخن گوید
زیرا که آدمی تنها در جایگاه خود رستگار میشود

کورش بزرگ - منشور شوشیانا کتیبه قسمت سوم

+تاریخ شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 11:41 نویسنده ی.ب |


پیران خویش را گرامی بدارید
برنایان را به دانایی دلالت کنید
و به یاد آورید
که شریران هم
روزی کودکانی بی آزار به گهواره بودند.
پس او که به کودکان خشم و تازیانه بگیرد
آینده آدمیان را آشفته کرده است
پس او که به پندار دیوان در آید
تنها پلشتی و پتیارگی به بار خواهد آورد
پس مراقب میراث من باشید 
پس از من توفان های سهمگینی رخ خواهد داد
من پیشگوی پارسیانم
مراقب میراث من باشید
چرا که دیوان و درندگان زمان شکوه شما را بر باد خواهند داد
خواب های شما را آشفته خواهند کرد
خنیاگران را خواهند کشت
ای ملت من
نگاهبان میراث من باشد
چرا که تیرگی های بزرگ آغاز خواهد شد
و از آیین آزادگان
هیچ نشانی باز نخواهد ماند. 

کوروش بزرگ - منشور پاسارگاد، کتیبه نخست

+تاریخ دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 22:28 نویسنده ی.ب |


 ۱۴ دیدگاه جالب درباره کوروش بزرگ
ادامه نوشتار
+تاریخ دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 22:17 نویسنده ی.ب |


هنگامی كه اوضاع تاریك و اندوهبار جهان را در اندك روزگاری پیش از كورش
به یاد می آوریم، اهمیت بی كران آن شاه شكوهمند و بزرگ بهتـــر نمایان
می شود. اگر او را بزرگ می دانند برای آنـــــــست که با وسایلی ناچیز به
کامیابی هایی رسید که نمونه اش را کسی نشنیده بـــود. شاهنشاهی
او نخستین شاهنشاهی جهانی بود. او مانند اسکنــــــدر، ژلیوس سزار،
آتیلا، شارلمانی و یا چنگیز خان نبود که برای سیر کردن حس آزمندی و
جنگ جویی خود بر سر مردمان بیگانه تاخته باشد. از همه این ها بالاتر،
وی یک انسان بود. بر جامه اش لکه خون آلود هیچ فرمان کشتـــاری، یا
کین جویی و ستمگری یافت نمی شود. او را به حق لقــب بزرگ داده اند
زیرا بدان گروه انگشت شماری از مردمان تعلق دارد كه انسانیت نمی تواند
از دادن لقب بزرگ به آنان دریغ كند.

فلویگل ، Floigl
V.Floigl, Cyrus und Herodot nach den Neugefundenen Keilinschriften

+تاریخ دوشنبه دهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 14:45 نویسنده ی.ب |


دروغ را برخواهم چید
ددمنش را به دانایی خواهم رساند
آزادگان را آفرین خواهم گفت
و برای مردگان آمرزش بسیار خواهم کرد
تا هست
سرزمین اهورایی من آسمانی باد.

کورش بزرگ - منشور کتیبه شوشیانا موزه متروپلیتن نیوویرک

+تاریخ دوشنبه دهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 14:19 نویسنده ی.ب |


استرابون که با اسکندر به ایران رفته بود و قبر کوروش را دید می نویسد:

اسکندر بعد از اینکه مقابل قبر ایستاد، همان طور که در معبد خدایان
یونانی رعایت احترام می کرد، مراسم احتـــرام را به جا آورد و به
کسانی که اطرافش بودند گفت این کسی است که بزرگترین
پادشاه جهان بود و امیدوارم خدایان به من توفیق بدهند
که مانند او بشوم.
+تاریخ دوشنبه دهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 14:5 نویسنده ی.ب |


بگذاريد هر كسى به آيين خویش باشد. زنان را گرامى بداريد. فرودستان
را دريابيد. و هر كسى به تكلم قبيله ى خود سخن بگويد. آدمى تنها
در مقام خويش به منزلت مى رسد. گسستن زنجيرها آرزوى من
است. رهایی بردگان و عزت بزرگان آرزوى من است. اين فرمان
من است. اين واژه، اين وصيت من است. او كه آدمى را از
ماواى خويش براند، خود نيز از خواب خوش رانده
خواهد شد./ کوروش بزرگ
+تاریخ شنبه هفتم آبان ۱۳۹۰ساعت 23:1 نویسنده ی.ب |


فرمان دادم که بر مردمان ملال مرود. زیرا ملال مردمان، ملال من است.
زیرا شادمانی مردم، شادمانی من است. شهریاری که نداند شب
مردمانش چگونه به صبح میرسد، گورکن گمنامی است که دل
به دفن دانایی بسته است. مردمان من امانت آسمانند بر
این خاک تلخ. مردمان من، خان و مان من اند.

کوروش بزرگ

منم كوروش پسر بهشت در اوستا، سیروس در تورات،
سایروس در انجیل، ذوالقرنین درقرآن. نخستین شاه جهان. اولین
دادگستر گیتی، پدر ایران زمین. 7 آبان روز من است. مرا میشناسی ایرانی؟

+تاریخ شنبه هفتم آبان ۱۳۹۰ساعت 21:24 نویسنده ی.ب |


همواره نگهبان کیش یزدان باش، اما هیچ قومی را وادار مکن که از کیش تو
پیروی کند و پیوسته به خاطر داشته باش که هر کسی باید آزاد باشد تا
از هر کیش که میل دارد پیروی کند./ کوروش بزرگ
+تاریخ شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 20:39 نویسنده ی.ب |


روزی کوپیس پیرمرد آشوری که سپاهی بزرگی داشت پیش کوروش آمد و
خــــــــود را زیر فرمان کوروش خواند، و گفت اگر تو مرا همرزم خود بدانی و
انتقــــام مرا از پسر شاه پیشین آشور بگیری هر چه که دارم به تو خواهم
داد زیرا او تنــها پسر مرا کشته است. کوروش پس از اطمینان از سخـنان
پیرمرد به او کمک کرد. پیرمرد تمامی ثروت خود را به همراه تنها دخترش
به کوروش بخشید.کوروش گفت من تمام هدایا را قبول میکنم و آنها را
به دختر و همسرش میبخشم همسر چنین دختر نیکویی را خودش
باید انتخاب کند و من در سپاه خود همرزمانی دارم که بسیار
نیک منش هستند.

+تاریخ جمعه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۰ساعت 10:27 نویسنده ی.ب |


لذت می برم، بیگانه اگر هر روز هزار  ۳۰۰ بسازد و عقده هایش را عریان تر کند
که شکوه شاهانه کورش، بر دروازه های شرق و غرب، جاودانه خواهد ماند.
و تلخ تر از آن نمی یابم، که با دستهای خود، یادگار سردار پاسارگاد را
که زیر خروارها خاک آسوده نخوابیده است، غرق کنیم.
+تاریخ جمعه هفتم مرداد ۱۳۹۰ساعت 13:27 نویسنده ی.ب |


سخنان بزرگان دنیا درباره "کوروش بزرگ"


ادامه نوشتار
+تاریخ چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰ساعت 14:14 نویسنده ی.ب |


تو کمبوجیه، مپندار که عصای زرین سلطنتی، تخت و تاجت را نگاه خواهد

داشت، دوستان صمیمی برای پادشاه عصای مطمئن ‌تری هستند.

هرکس باید برای خویشتن، دوستان یکدل فراهم آورد و این

دوستان را جز به نیکوکاری به‌دست نتوان آورد. به ‌نام

خدا و نیاکان درگذشته، ای فرزندان اگر میخواهید

مرا شاد کنید نسبت به هم آزرم بدارید.

کوروش بزرگ

+تاریخ سه شنبه دهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 0:58 نویسنده ی.ب |


کوروش بـزرگ فرمان داد تا سپاهیانش جز به روی جنگجویان شمشیر نکشند

و هر سرباز دشمن که نیزه خود را خم کند نکشند. به طوری که توده مردم،

ناملایمتی جنگ را احساس نکردند.

+تاریخ یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:35 نویسنده ی.ب |ادامه نوشتار
+تاریخ یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:13 نویسنده ی.ب |


کوروش بزرگ
ادامه نوشتار
+تاریخ شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 21:43 نویسنده ی.ب |


فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزای بدنم

خاک ایران را تشکیل دهد./ کوروش کبیر

+در لحظه سالگشت به یاد این بزرگ مرد ایرانی و افتخار ایران باشید

+تاریخ یکشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:31 نویسنده ی.ب |


مرد پارسی دروغ نگوید حتا بهنگام مرگ در جنگ./ کوروش بزرگ

+تاریخ شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:22 نویسنده ی.ب |


هرگــــــــــــــــــــــــز نخوابــــــــــــــــــ کوروش
ادامه نوشتار
+تاریخ چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 23:35 نویسنده ی.ب |